ß
Nevenactiviteiten
  • Geregistreerd bekkenfysiotherapeut (MSPT)
  • Lid van de  Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB)
  • Lid van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)