Tarieven

Tarieven

Fysiotherapie wordt vergoed door de aanvullende verzekering. Wij hebben als zorgverlener een contract afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. De aanvullende verzekeringspolissen zijn erg verschillend van dekking. Wij raden u dan ook aan om in uw polis te controleren voor hoeveel behandelingen u bent verzekerd.

Voor alle niet verzekerde afspraken gelden onderstaande tarieven:

 • Zitting reguliere fysiotherapie
€42,00
 • Zitting reguliere fysiotherapie aan huis
€57,50
 • Zitting manuele fysiotherapie
€52,50
 • Zitting manuele fysiotherapie aan huis
€65,00
 • Zitting bekken fysiotherapie
€50,00
 • Zitting bekken fysiotherapie aan huis
€65,00
 • Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie- screening, intake en onderzoek
€57,50
 • Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie- screening, intake en onderzoek aan huis
€70,00
 • Intake en onderzoek na verwijzing huisarts/specialist
€57,50
 • Consult fysiotherapeutisch onderzoek
€85,00
 • Telefonisch/video consult reguliere fysiotherapie
€42,00
 • Niet nagekomen ( of te laat afgezegde) afspraak
€30,00

Indien u een afspraak niet bent nagekomen of deze geen 24 uur van tevoren hebt afgezegd, wordt deze afspraak door ons rechtstreeks aan u in rekening gebracht.

 

Betalingsvoorwaarden

Onze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd zijn worden persoonlijk aan u in rekening gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische afspraken geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder naderen ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal dan ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.