Onze geriatriefysiotherapie

Onze geriatriefysiotherapie

Voor kwetsbare ouderen en mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen is er geriatriefysiotherapie. Onze geriatriefysiotherapeut behandelt ook cliënten die verschijnselen van ouderdom vertonen die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een beroerte, dementie, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup.

Er wordt bij ons gewerkt vanuit specifieke kennis over ouderen en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De behandeling bestaat met name uit oefentherapie gericht op het terugkrijgen en omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Ook gezinsleden en mantelzorgers krijgen advies en begeleiding van onze geriatriefysiotherapeut. Denk aan het informeren over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en de hulpmiddelen.