Onze oncologiefysiotherapie

Onze oncologiefysiotherapie

Onze oncologiefysiotherapie richt zich op de behandeling van mensen die kanker hebben of hebben gehad. Kanker komt steeds vaker voor en ook steeds meer mensen overleven kanker. Als gevolg van de ziekte en de medische behandelingen ontstaan er vaak lichamelijke problemen. Denk aan klachten door de gevolgen van operaties, schade door bestraling en chemotherapie. Ook algemene klachten zoals pijn, vermoeidheid, problemen bij het uitvoeren van dagelijkse bezigheden, een veranderd lichaamsbeeld of verminderde belastbaarheid komen regelmatig voor. Deze algemene klachten hebben vaak een lichamelijk en geestelijk component die elkaar beïnvloeden.

Onze oncologiefysiotherapeut kan u helpen in alle fasen van de ziekte: de curatieve fase, de herstelfase, de palliatieve fase en/of de terminale fase. Elke fase vereist een specifieke behandeling, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen.

In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van kanker. Het hoofddoel in deze fase is het beperken van spanningsklachten en van verlies van functie en conditie.
In de herstelfase gaan de doelen over het herwinnen van verloren of verminderde vaardigheden.
De palliatieve fase richt zich op het behoud van de nog aanwezige vaardigheden.
De doelen in de terminale fase richten zich op het begeleiden van de cliënten bij de steeds afnemende vaardigheden.

Kanker en de gevolgen van kanker krijgen steeds meer het karakter van een chronische ziekte door vroegtijdige ontdekking en betere behandelmethoden. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welzijn van cliënten. Onze oncologiefysiotherapeut kan een ondersteunende rol vervullen bij het omgaan met deze situatie.

Op dit moment hebben wij geen gespecialiseerde oncologiefysiotherapeut in huis. Neem contact met ons op om te bespreken wat de opties zijn.