ß

Disclaimer

Disclaimer

Fysiotherapie Lent besteedt constante aandacht aan de informatie die wij op de website plaatsen. Desalniettemin kunnen wij niet garanderen dat deze informatie op het moment van raadplegen volledig en/of juist is. Fysiotherapie Lent is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.