Cliënten tevredenheid

Cliënten tevredenheid

Uw zorgverzekeraar doet onderzoek naar ervaringen van cliënten met onze praktijk.

Dit houdt in dat u na afloop van de behandeling(en) een vragenlijst krijgt toegestuurd. U bent niet verplicht deze in te vullen. Uw gegevens worden volledig anoniem behandeld.

Indien u deze vragenlijst niet wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven bij de secretaresse of uw eigen fysiotherapeut.