Parkinsonismen

Parkinsonismen

Officieel is de term ‘parkinsonismen’ een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson. Maar ze zijn toch anders. Parkinsonismen veroorzaken vergelijkbare klachten als Parkinson, maar medicijnen die gebruikt worden om de symptomen te onderdrukken werken niet of minder goed bij parkinsonismen. Ook het verloop van de ziekte is anders.

Klik om terug te gaan naar ParkinsonNet of andere therapieën.