ß
Nevenactiviteiten
  • Aangesloten bij Oncologiefysiotherapie
  • Lid werkgroep chronische pijn zorggroep (STIELO)
  • Lid van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)